מידע נוסף
על אדונים ומשרתים
פיגרו פה, פיגרו שם, פיגרו מסתובב בכל העולם. בין אדונים למשרתות ובין גבירות למשרתים קורים הרבה דברים מעניינים בעולם האופרה: דון ג'ובני,
כך עושות כולן, נשף מסכות ועוד